Рада підприємців при КМУ закликає народних депутатів не підтримувати законопроекти №1210 та №1210-1, які включені сьогодні до порядку денного ВРУ на перше читання. Бізнес та експертне співтовариство неодноразово звертали увагу влади про потенційне погіршення стану економіки через подібні податкові нововведення, зокрема запровадження практики "податкового терору" по відношенню до сумлінних платників податків тощо.
Це при тому, що законопроект 1210-1 вже був офіційно відкликаний, про що є відповідна інформація на офіційному порталі ВРУ.
https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66907